MİMARİ TASARIM VE UYGULAMA OFİSİ tel: +90 212 257 8370
EN

BİLİŞİM SUÇLARI VE SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapının Vatan Caddesi cephesi, binanın güvenlik meselesine bir cevap aramanın yanısıra, dinamik ve  bulunduğu bölgenin  hareketine uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. İkincil cephe, ışığı ve havayı kontrollü bir biçimde geçirirken, görsel iletişim konusunda da düşünülmüş bir işlevi üstlenir.

Heterojen yoğunluk dağılımı İle, yoldan geçen araç ve yaya trafİğİ açısından adeta hareketlİ ve dİnamİK bİr bİna İzlenİmİ vererek İçİnde barındırdığı İlerİ teknolojİ İle donatılmış bİr yönetİm bİnasının İpuçlarını dışarı taşımak kaygısını yerİne getİrmektedir.Dinamizmini 24 saat koruması amaçlanan bina, gece ve gündüz ayrımını göz önüne alarak kurgulanmıştır.

Vatan Caddesinde yoğun olan ikincil cephe, emniyet müdürlüğünün kendi iç alanına doğru çözülerek azalır ve yok olur. Yerini düşey ahşap ve cam birlikteliğine   bırakır. Yatay döşeme hatları ve düşey cam ve doğrama kontrastı bu cephedeki dinamizmin bir dışa vurumudur.